• Sjømannskap gir praktiske utfordringer for store og små
     
      
  • Kajakkpadling, -nærmere naturen kommer du ikke..
     
      

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Siden 1992 har Nordvest Fjordservice drevet Hurtigbåtenes Rederiforbund sitt sekretariat på kontraktsbasis. Arbeidet omfatter bl.a. daglig drift, kursvirksomhet, representasjon i forskjellig råd og utvalg og oppfølging av medlemsmassen samt utgivelse av medlemsbladet HRF Informerer. HRF er en landsomfattende organisasjon med 76 medlemmer som har til sammen ca 100 båter. Forbundet er først og fremst en interesseorganisasjon for mindre hurtigbåtrederier og beslektede selskaper. Forbundet er også arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale med de maritime arbeidsgiverorganisasjonene.

Hurtigbåtenes Rederiforbund sin nettside…

Aktiviterer i sommer
TSR 2011