• Sjømannskap gir praktiske utfordringer for store og små
     
      
  • Kajakkpadling, -nærmere naturen kommer du ikke..
     
      

Kursinstruktør

Hurtigbåtkurs/retrening hurtigbåt/passasjer- og krisehåndtering

Selskapet har i 20 år vært engasjert av næringen bl.a. i forbindelse med det obligatoriske hurtigbåtkurset og retreningskurs.

Hurtigbåtassessor

Ottar J. Aare er godkjent som hurtigbåtassessor og tar oppdrag med opplæring og utsjekk av mannskaper.

Øvelser

Ved hjelp av et betydelig nettverk som innbefatter instruktører, markørtjenester, fartøyer og offentlig myndighet, arrangerer vi store og små øvelser innenfor maritim virksomhet.

Aktiviterer i sommer
TSR 2011